0904 432 333

ceo1982vn@gmail.com

Tầng 2A, Toà nhà N09-B2 KĐT Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Tin tức - Sự kiện


Quảng cáo 1 Quảng cáo 2 Quảng cáo 3

Tôn chỉ hoạt động hội CEO1982

Hợp lực - Đồng lòng
Hợp lực - Đồng lòng

Ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Hỗ trợ giới thiệu, bán chéo dịch vụ, sản phẩm. Chia sẻ các cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh.

Đối thoại - Chia sẻ
Đối thoại - Chia sẻ

Chia sẻ học hỏi kinh nghiệm. Cố vấn chiến lược phát triển, định hướng hoạt động. Tư vấn, hỗ trợ nhau các vấn đề quản trị doanh nghiệp.

Kết nội giá trị
Kết nội giá trị

Thiết lập, tăng cường sự hiểu biết, tin tưởng và gắn bó. Giao thương, kết nối với các doanh nghiệp. Tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư

Logo hội viên ceo 1982